Velkommen til LEGOLAND Personaleparkering/Welcome to LEGOLAND Employee parking

Udfyld de følgende rubrikker og tryk indsend.
Vær opmærksom på hvad din P-tilladelse dækker - se oversigtskort.

Please fill in the following boxes and press submit.
Be aware of what your parking permit covers - see map.

NB: Du vil inden for 7-10 arbejdsdage efter udfyldning af denne formular modtage en mail med link til registrering af nummerplade. Afvent venligst mailen før du foretager dig yderligere.

NB: You will receive an email with a link for registering your license plate number within 7-10 working days after filling out this form. Please await the email before doing anything further.

Employee number
Employee name
Private email
Employee period of contract
Department

Persondata og databeskyttelse
Når du registrer dig på en af vores tjenester eller sender en henvendelse til os, godkender du, at vi opbevarer og behandler de oplysninger, som du selv oplyser. Dine oplysninger bruges til, at vi kan behandle din henvendelse eller yde den service, som du har henvendt dig omkring. Dine oplysninger behandles fuldt fortroligt og i overensstemmelse med de gældende regler for behandling af personoplysninger. Der gives ligeledes accept til, at der rettes henvendelse til den oplyste e-mail for, at vi kan få bekræftet og ajourført dine registrerede oplysninger. Oplysningerne behandles ikke med henblik på andre formål end det, de er afgivet til. Som regisreret har du ret til at gøre indsigelse, ligesom du kan få rettet, blive bekendt med og få slettet oplysninger om dig efter reglerne herom.

Du kan læse mere om vores databeskyttelsespolitik.

Notification about processing of given personal information.
When you sign up for one of our services or send an inquiry, you agree that we store and process the information you provide. Your information is used to process your inquiry or provide the service you have requested. Your information is processed in full confidentiality and in accordance with the applicable rules for processing personal data. Permission is also given to contact the notified e-mail so that we can confirm and update your registered information. The information is not processed for purposes other than what they are given for. Once registered you can always get insight in which information we have about you, and have your information corrected or deleted. This according to the rules.

You can read more about our privacy policy.