SDU Kolding - Studieparkering

Her kan du tilmelde dig studieparkering hos SDU Kolding.

Bemærk: Har du spørgsmål til studieparkering hos SDU Kolding, kan du kontakte SDU enten pr. mail på 8888@sdu.dk eller på telefon 65 50 88 88.

Vigtigt: Du vil modtage din P-tilladelse på mail 7 hverdage efter, at du har tilmeldt dig via nedenstående formular. Du kan registrere én nummerplade.

Husk at du kun kan benytte din SDU mailadresse.

English:
Sign up for student parking at SDU Kolding below.

NOTE: If you have questions regarding student parking at SDU Kolding, please contact SDU by e-mail 8888@sdu.dk or by phone +45 65 50 88 88.

IMPORTANT: You will receive your parking permit on e-mail within 7 working days after you have signed up using the form below. You are allowed to register one license plate.

Remember you can only use your SDU e-mail address.

First & last name
License plate 1 - no punctuation mark or hyphen in Danish license plates
Tilladte tegn er: a-z A-Z 0-9
SDU email address (the e-mail address must end on @student.sdu.dk)

Persondata og databeskyttelse
Når du registrerer dig på en af vores tjenester eller sender en henvendelse til os, godkender du, at vi opbevarer og behandler de oplysninger, som du selv oplyser. Dine oplysninger bruges til, at vi kan behandle din henvendelse eller yde den service, som du har henvendt dig omkring. Dine oplysninger behandles fuldt fortroligt og i overensstemmelse med de gældende regler for behandling af personoplysninger. Der gives ligeledes accept til, at der rettes henvendelse til den oplyste e-mail for, at vi kan få bekræftet og ajourført dine registrerede oplysninger. Oplysningerne behandles ikke med henblik på andre formål end det, de er afgivet til. Som regisreret har du ret til at gøre indsigelse, ligesom du kan få rettet, blive bekendt med og få slettet oplysninger om dig efter reglerne herom.

Du kan læse mere om vores databeskyttelsespolitik.

Notification about processing of given personal information.
When you sign up for one of our services or send an inquiry, you agree that we store and process the information you provide. Your information is used to process your inquiry or provide the service you have requested. Your information is processed in full confidentiality and in accordance with the applicable rules for processing personal data. Permission is also given to contact the notified e-mail so that we can confirm and update your registered information. The information is not processed for purposes other than what they are given for. Once registered you can always get insight in which information we have about you, and have your information corrected or deleted. This according to the rules.

You can read more about our privacy policy.